TDV S.A.

Krasińskiego 48/2
33-100 Tarnów

+48 146 913 241
+48 537 809 509

NIP 993-06-52-339
REGON 122852473
KRS 0000467877, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Kapitał wpłacony: 25.000 PLN